Over ons Ervaringen

Uitspraak kort geding zorgkantoren bekend

14 november 2023

In augustus informeerden we u over het kortgeding wat we, samen met 250 zorgorganisaties, hebben aangespannen tegen de zorgkantoren over het inkoopbeleid van 2024. Daarover leest u in dit artikel meer. Op 25 september was de zitting en inmiddels hebben we het vonnis van de rechter ontvangen. Dit is een heel omvangrijk vonnis, wat we in de komende weken verder bestuderen. In dit bericht alvast op hoofdlijnen de belangrijkste uitspraken.

Geen gelijk gekregen op de tarieven

Als het gaat om het aanpassen van de tariefsafspraak met het zorgkantoor hebben de zorgorganisaties, helaas, ongelijk gekregen. Dat vinden we jammer want dit betekent dat de verhoogde loonkosten, als resultaat van de onderhandelingen over de CAO, niet gecompenseerd gaan worden in de gelden die we van het zorgkantoor ontvangen. En we als zorgorganisaties dus zelf verantwoordelijk zijn voor het opvangen van dit verschil. Dit betekent niet dat de loonsverhoging niet doorgaat, maar we zullen dit op andere manieren moeten gaan organiseren en financieren.

Wel gelijk gekregen op het proces

Het kortgeding ging ook over de zorgvuldigheid van het proces en de snelheid waarmee de zorgkantoren de nieuwe tarieven toepassen. Daarin heeft de rechter de zorgorganisaties in het gelijk gesteld. Dit betekent dat zorgkantoren zorgorganisaties de gelegenheid moet geven het proces, waarin we zorg anders moeten gaan organiseren, stapsgewijs en in een passender tempo te doorlopen. Zorgkantoor Zilveren Kruis is de zorgorganisaties al tegemoet gekomen en heeft de korting voor 2024, waar ook nog sprake van was, van tafel gehaald. Dit betekent concreet dat dit het financieringsverschil voor 2024 met 75% vermindert. Dat geeft lucht.

Onze acties hebben geholpen

We zien dat de acties die we lokaal hebben georganiseerd en de actiedag in Den Haag (en de media-aandacht die dat opleverde) absoluut hebben geholpen in het duiden van de impact van deze besluiten. En dat de nauwe samenwerking met Zorggroep Noordwest-Veluwe, Viattence en WZU Veluwe die acties kracht bij hebben gezet. Mocht u ook betrokken zijn geweest of een rol hebben gespeeld bij deze acties, bedankt daarvoor. Lees over de actiedag van toen hier meer.

Wat kunt u verwachten

Ondanks dat we nu meer tijd krijgen om de zorg anders te organiseren, gaan we in 2024 wel stappen zetten om in 2025 goed voorbereid te zijn op wat komen gaat. Daarin zijn niet alleen de financiën van invloed. Ook de veranderende arbeidsmarkt (en de tekorten in gekwalificeerd zorgpersoneel) en de maatschappelijk veranderende kijk op zorg dragen daaraan bij. Dit betekent voor Het Baken:

  • Binnenkort wordt de begroting voor 2024 duidelijk. Op basis daarvan kunnen we de impact (denk aan het aantal beschikbare uren per community in 2024) per locatie en community inschatten. Hierover gaan het bestuur, de managers en adviseurs in december en januari met de teams van Het Baken in gesprek.
  • We werken achter de schermen al hard aan voorbereidingen rondom informele zorg en het meer en structureler inzetten van vrijwilligers, mantelzorgers en familie in de zorg voor de bewoners. In de gesprekken die we nu en de komende maanden voeren over hoe we ‘anders zorgen’ vormgeven, hebben we ieders inbreng en ideeën hard nodig. We betrekken u; familie, vrijwilligers en mantelzorgers, graag. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Vragen?

Hebt u als familie, mantelzorger of vrijwilliger vragen, zorgen of opmerkingen? Deel ze dan met de community coach of (operationeel) leidinggevende van het team dat zorgt draagt voor de bewoner waarbij u betrokken bent.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!