Over ons Ervaringen

Het Baken, Viattence, WZU Veluwe en Zorggroep Noordwest-Veluwe samen in actie voor goede ouderenzorg in de toekomst

17 augustus 2023

De wereld van de ouderenzorg verandert sterk, óók op de Veluwe. We hebben niet alleen te maken met dubbele vergrijzing, maar ook met een groeiende schaarste aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Dat vraagt om een andere kijk op en invulling van ouderenzorg. Enerzijds door bijvoorbeeld zorgtechnologie in te zetten, aan de andere kant door een groter beroep te doen op naasten en vrijwilligers en door de zorg zo lang mogelijk thuis te organiseren. Tegelijkertijd komt er, door het kabinetsbeleid en door het korten van de vergoedingen vanuit het zorgkantoor, minder geld voor de ouderenzorg beschikbaar in 2024. Dat betekent minder geld voor handen aan het bed en minder geld voor vastgoed. Ontwikkelingen die maar moeilijk samengaan. Daarom komt Het Baken, samen met bijna 250 zorgorganisaties, in actie op 5 september 2023.

Deelname landelijke actiedag

Op 5 september 2023, als de eerste vergadering van de Tweede Kamer na het zomerreces plaatsvindt, komen ouderenzorg medewerkers uit heel Nederland in actie in Den Haag. Met het oog op de huidige ontwikkelingen en op de aangekondigde bezuinigingen nemen ook wij, samen met Viattence, WZU Veluwe en Zorggroep Noordwest-Veluwe, deel aan de actiedag. Zowel op landelijk niveau, als lokaal met activiteiten op verschillende woonzorglocaties.

Inhoud landelijke actiedag

Tijdens de landelijke actiedag in Den Haag overhandigen ouderenzorgmedewerkers een petitie om te laten weten dat het zo niet kan én om hun zorg voor morgen bespreekbaar te maken. Samen met de drie andere ouderenzorgorganisaties, faciliteren we medewerkers, vrijwilligers en naasten die bij dat moment aanwezig willen zijn.

Daarnaast vinden er lokaal acties en activiteiten plaats om op die dag ook lokaal aandacht te vragen voor de ontwikkelingen. Aan deze acties en activiteiten geven we de komende weken vorm. Meer informatie hierover leest u later op de websites en social media kanalen van de vier ouderenzorgaanbieders.

Zorg voor morgen

De ontwikkelingen vormen een aanzienlijke maatschappelijke uitdaging. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat ouderen op een goede manier oud kunnen worden? Met dit doel voor ogen bundelen we samen met Viattence, WZU Veluwe en Zorggroep Noordwest-Veluwe onze krachten; in samenwerking met belangrijke stakeholders werken we aan een gezamenlijke regiovisie.

Want als ouderenzorgorganisaties dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om toekomstige zorg goed te organiseren, met professionele én informele zorg van naasten, buurtgenoten en vrijwilligers. De ontwikkeling en inzet van zorgtechnologie, familieparticipatie én het investeren in zorgzame gemeenschappen en wijken waardoor mensen langer thuis kunnen blijven, dragen hier aan bij. En hier zetten we op dit moment al mooie stappen in, lees bijvoorbeeld het verhaal van Tineke.

Tempo te hoog

Deze veranderingen vragen tijd en energie en een hele goede afstemming met belanghebbenden, zoals cliënten, hun naasten en medewerkers. Die tijd krijgen ouderenzorgaanbieders niet als ze vanaf 2024 met de effecten van kortingen aan de slag moeten. Kortom: het tempo waarin wordt gekort op de budgetten in de zorg, past niet bij het tempo waarin de ouderenzorgorganisaties kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe invulling van de ouderenzorg. En als de budgetkortingen in dit tempo doorgaan, zal dat zeker impact hebben op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Zo zal er bijvoorbeeld minder geld voor handen aan het bed en minder geld voor vastgoed beschikbaar zijn, terwijl het aantal ouderen stijgt evenals de kosten om de zorg te organiseren.

In gesprek

Samen zijn de ouderenzorgorganisaties in gesprek met ‘Den Haag’. Ze begonnen met een brandbrief aan Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport, gesteund door collega's in de regio Groot Zwolle en onze vier VVT-organisaties uit het noordelijke deel van de Veluwe. Hierop volgde een petitie om de voorgenomen bezuinigingen in ouderenzorg voor 2024 te herzien. Eind juli startten Viattence, WZU Veluwe, Zorgverlening het Baken en Zorggroep Noordwest-Veluwe samen met nog 250 zorgorganisaties een kort geding tegen het zorgkantoor. Deze maand volgt eenzelfde kort geding gericht op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Op de hoogte blijven

Via de website, social media kanalen maar ook via (nieuws)brieven houden we betrokkenen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!