Over ons Ervaringen

Actiedag 5 september: doet u mee?

08 augustus 2023

Wie weet heeft u gehoord van de bezuinigingen die er vanaf 2024 op de ouderenzorg afkomen. Afgelopen tijd ondernamen we al allerlei acties om die bezuinigingen af te wenden. 5 september 2023 doet Het Baken, samen met 250 andere zorgorganisaties, mee aan een landelijke actiedag. Op deze webpagina meer informatie over deze dag en wat u zou kunnen betekenen.

Over de actiedag

5 september gaan we naar Den Haag om aandacht te vragen voor bezuinigingen en om onze zorgen over de zorg te uiten. U kunt ons die dag op verschillende manieren ondersteunen:

1. Deelnemen aan de actiedag

Wilt u met ons mee naar Den Haag om uw te stem te laten horen? Dat mag! Geef u dan op vóór 24 augustus via deze link: aanmelden actiedag. Zo weten we wie er meegaan zodat we, samen met WZU, Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe en Viattence vervoer kunnen regelen. We verwachten rond 8.00 uur te vertrekken en rond 15.00 uur weer thuis te zijn. Het exacte programma van de dag vindt u hier. In de week van 28 augustus ontvangen de deelnemers aan de actiedag meer informatie over het exacte programma, de vertrekpunten, etc.*

2. Ondersteunen op de community

We nodigen u als naaste en vrijwilliger uit om extra te komen helpen op de community. Om zo deze dag voor onze bewoners een dag van extra warme en betrokken zorg te laten zijn. Juist ook omdat we erin geloven dat we alleen samen de uitdagingen van de ouderenzorg aan kunnen gaan. En met uw hulp heeft u medewerkers de gelegenheid deel te nemen aan de actiedag.

Opgeven om te helpen op de community 5 september?

Wilt u helpen op 5 september? Dan kunt u zich via deze tool online aanmelden. We willen deze ondersteuning zoveel hetzelfde laten zijn als de ondersteuning die we gedurende de zomer al vragen van naasten. Welke vormen van ondersteuning u kunt bieden, hoe laat en hoe het verder in z'n werk gaat, leest u in dit bericht.

3. Onderteken de petitie

Tijdens de actiedag wordt er een petitie overhandigd. Heeft u de petitie al ondertekend? Zo nee, klik dan hier en klik op ‘teken de petitie’.

Meer info?

We updaten deze pagina regelmatig met nieuwe informatie. Heeft u een vraag? Stel deze dan aan de leidinggevende van de community waarbij u betrokken bent. Alvast bedankt voor uw betrokkenheid!


* Omdat we een goede balans tussen het aantal medewerkers, vrijwilligers en naasten belangrijk vinden tijdens de actiedag en we het aantal mensen dat enthousiast is goed willen verdelen over Den Haag en de communities, kan het zijn dat we bij veel aanmeldingen voor de actiedag u vragen toch een andere rol te vervullen. We gaan hier niet van uit, maar weet dat dit een optie kan zijn.
Opgeven van naasten om te helpen


Weet jij van naasten en vrijwilligers dat ze wel willen helpen die dag? Dan kunnen zij zich, speciaal voor 5 september, opgeven via deze link: https://hetbaken.planuwbezoek.nl/. We willen deze ondersteuning zoveel hetzelfde laten zijn als de ondersteuning die we gedurende de zomer al vragen van naasten. Welke ondersteuning dit is, lees je in dit bericht: https://lev.zorgverlening-hetbaken.nl/nieuws/hulp-van-eerste-contactpersonen-in-community-deze-zomer-wat-kun-jij-verwachten

Wat kun je nog meer doen?

Teken de petitie


5 september willen we een petitie overhandigen om de oproep kracht bij te zetten. Heb jij nog niet ondertekend? Doe dat dan hier: https://www.geefouderenzorgzuurstof.nl/ en klik op de rode knop ‘Teken de petitie’.

Waarom doen we deze landelijke actie?


Het klopt dat op deze manier onze stem laten horen niet in de aard van de meeste zorgprofessionals zit en ook niet in die van ons. Maar we zouden het niet organiseren en van je vragen deel te nemen als we niet enorm de urgentie voelen om in grote getale onze stem te laten horen. De redenen voor de actie zijn:

Minder geld vanuit overheid en zorgkantoor


Er komt, door het kabinetsbeleid en door het korten van de vergoedingen vanuit het zorgkantoor, minder geld voor de ouderenzorg beschikbaar in 2024. Dat betekent minder geld voor handen aan het bed en minder geld voor vastgoed, terwijl het aantal ouderen stijgt en het de kosten om de zorg te organiseren ook. Het Baken staat er nog goed voor maar toch brengt dit, net als bij veel andere zorgorganisaties, financiële risico's met zich mee.

Stijgende kosten


Daarnaast willen we een goed werkgever zijn en blijven die staat voor werkplezier, een goede werk-privébalans en een passend salaris. Niet voor niets maakte ook Het Baken zich hard voor een goede cao met als glansrijk resultaat dat de lonen in de ouderenzorg in een aantal stappen stijgen tot maximaal 15%. Deze stijgende loonkosten worden niet volledig gecompenseerd en komen dus bovenop de inflatie, hogere huur- en energiekosten en andere toenemende kosten.

Meer tijd nodig voor toekomstbestendig maken van zorg


Nu al werken we samen met andere zorgorganisaties hard aan het fundamenteel anders organiseren van de zorg: langer thuis, meer gericht op zelfredzaamheid, samen met naasten en het netwerk. We zijn doordrongen van de noodzaak om de zorg toekomstbestendig te maken maar daar hebben we meer tijd én geld voor nodig. Geld en tijd die er niet meer zijn als we met de effecten van de bezuinigingen aan de slag moeten.

Wat is er afgelopen tijd al gedaan vanuit de ouderenzorgorganisaties op de Veluwe[SvdW4] ?


We hebben vanaf half juni vragen gesteld en bezwaren ingediend tegen het zorginkoopbeleid 2024 en verder.
Ook is er half juni een brandbrief gestuurd aan minister Helder van Langdurige Zorg en Sport vanuit de regio Groot Zwolle en onze 4 VVT organisaties op de Noord-Veluwe.
Er een petitie gestart, waarin wordt gevraagd de bezuinigingen op de ouderenzorg voor 2024 van tafel te halen. Op 4 juli jl. is de opbrengst van de eerste week aangeboden aan de Tweede Kamer en aan minister Helder, de petitie was toen door 15.000 mensen ondertekend. Ondertekenen kan nog steeds (via deze link: https://kortnietopouderenzorg.petities.nl).
Het Baken heeft eind juli samen met 250 zorgorganisaties te kennen gegeven dat we een kort geding hebben aangespannen tegen het zorgkantoor omdat we op basis van deze zorginkoop niet kunnen garanderen dat we goede ouderenzorg op de Veluwe kunnen blijven bieden.
Deze maand zal daar een kort geding, waar ook WZU Veluwe, het Baken, Viattence en Zorggroep Noordwest Veluwe aan meedoen, op volgen aan VWS en NZA, dit is een logische stap in het kort geding naar het zorgkantoor.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over het programma op de actiedag op www.geefouderenzorgzuurstof.nl.

[MH-H1]Als je dus werkt, kost het je geen eigen uren en valt het onder werktijd? en valt het onder werktijdgenuren naar vrienden weer. n. zelfde k aan te laten sluiten. ondertekenen. ubliciteit.

[AL2]Afhankelijk van het bestuurdersoverleg op 9/8 wordt dit mogelijk een compensatie van 6 uur voor alle medewerkers die meegaan, ongeacht of ze wel of niet ingeroosterd stonden. Anders gezegd, indien je meegaat naar Den Haag, kun je hier 6 uur werktijd voor schrijven.

[SvdW3]@Wilfred/HR: Zijn er nog andere bijzonderheden/ constructies die we regelen om deelname mogelijk te maken?

[SvdW4]@Wilfred, wil jij deze ‘tijdlijn’ bij langs lopen op juistheid en volledigheid?

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!